Untitled
ข้าวปลาไม่แดก เรียนเช้าเสดรอเรียนบ่าย🙈🙈🙈

ข้าวปลาไม่แดก เรียนเช้าเสดรอเรียนบ่าย🙈🙈🙈

แดกไม่คิดขาดสติ #ผิดไปแล้ว🙈🙈🙈 (ที่ คอนมสด หน้ามอ)

แดกไม่คิดขาดสติ #ผิดไปแล้ว🙈🙈🙈 (ที่ คอนมสด หน้ามอ)

ช่วยกันทำมาหากิน😂

ช่วยกันทำมาหากิน😂

เสือกรู้อีกอุสาไม่บอกว่าจะมา #แสนรู้จิงเลยนะ😒

เสือกรู้อีกอุสาไม่บอกว่าจะมา #แสนรู้จิงเลยนะ😒

อาจานสายแล้วหัวหน้าสายกว่า💁💁💁

อาจานสายแล้วหัวหน้าสายกว่า💁💁💁

ตอนดึกมันชอบหิว

ตอนดึกมันชอบหิว

แฟนหนี. อ่ะ #มะไหร่จะกลับบบบบบบ😩

แฟนหนี. อ่ะ #มะไหร่จะกลับบบบบบบ😩

หมดแล้วหนึ่ง✌️

หมดแล้วหนึ่ง✌️

กลับละนะเป็นเด็กดีนะ #รู้มั้ย

กลับละนะเป็นเด็กดีนะ #รู้มั้ย

แฟนสั่งรสวอสก้ากระทิงแดง #ไม่ได้กลิ่นรึกินแอลกอร์แฮลมือไม้มันสั่นรึไง😒

แฟนสั่งรสวอสก้ากระทิงแดง #ไม่ได้กลิ่นรึกินแอลกอร์แฮลมือไม้มันสั่นรึไง😒